Drogi Użytkowniku!

Dbamy o twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z usług oferowanych w naszym serwisie czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu jest: Firma Sprzątająco-Remontowa AGA Agnieszka Porębska, Gliniak 45 05-300 Mińsk Mazowiecki. NIP 8221316680 wpisana do CEDING. Dane kontaktowe administratora biuro@swierzb24.pl

II.DANE OSOBOWE
Jeśli zamierzasz korzystać z naszego sklepu, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych, do realizacji zamówienia.

1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
2. Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
3.Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Jeśli chcemy zapytać Cię o opinię dotyczącą danego produktu. Twoje dane przetwarzamy dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby nieustannie polepszać naszą ofertę produktową.
5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
6. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
7. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także ujawniane.
W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych
8. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych

IV. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
1. Jeśli rejestrujesz się w naszym serwisie i/lub zapisujesz się na Newsletter – Twoje dane przechowujemy przez okres, przez jaki jesteś zarejestrowany/zapisany, do czasu wypisania się z serwisu/Newslettera. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy zapewniać Ci dostęp do naszego serwisu oraz przesyłać Tobie nasz Newsletter. 2. Po ww. okresie Twoje dane będziemy przechowywać dlatego, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych musimy być gotowi rozliczyć się z przetwarzania Twoich danych osobowych.
3.Twoje dane będziemy przechowywać również przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak łącznie nie dłużej niż do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania Twoich roszczeń. Przechowywanie Twoich danych służy temu, abyśmy mogli w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na Twoje roszczenia.
4. Jeśli jesteś konsumentem i zarejestrowałeś się w naszym serwisie i/lub zapisałeś się na newsletter przed 9 lipca 2018 r., to okres przedawnienia Twoich roszczeń i przechowywania przez nas danych może wynieść do 10 lat od powstania tych roszczeń
5. Chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz złożyć wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane w innych celach, ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
6. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail biuro@swierzb24.pl lub pisząc na adres Firma Sprzątająco-Remontowa AGA Agnieszka Porębska Gliniak 45, 05-300 Mińsk Mazowiecki, z dopiskiem „Dane osobowe”.

V. PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)
1. Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).
2. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia.
3. Korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
4. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki.
5. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Warunki dostawy i zwrotu produktu.

Opcje dostawy:

  • Odbiór osobisty 
  • InPost Paczkomat 24/7
  • Kurier24 InPost
  • Kurier24 InPost pobranie
  • Poczta Polska

Czas wysyłki:

Wyliczamy na podstawie wcześniejszych wysyłek tego sprzedawcy. Podczas tworzenia tej oferty, sprzedawca zadeklarował, że wyśle towar w ciągu 24 godzin.

Adres do zwrotu:
Agnieszka Porębska
Gliniak 45
05-300 Mińsk Mazowiecki
Jak zwrócić?
wypełnij ręcznie 
Skan wypełnionego dokumentu należy wysłać na adres e-mail: biuro@swierzb24.pl.
W tytule należy Wpisać: Reklamacja, Numer aukcji/zamówienia, nazwę użytkownika, nazwę produktu, którego dotyczy reklamacja. 
Oryginał 
należy wysłać pocztą.
Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne (przepis z ustawy).

Dodatkowe informacje

Produkty nie mogą posiadać uszkodzonego opakowania, nie mogą być używane, w innych przypadkach produkt zostanie ponownie odesłany, a kosztami przesyłki zostanie obciążony zamawiający. W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Zwrot za cześniejszym ustaleniem ze sprzedającym.

Proszę o podpisanie Oświadczenia i załączenie orginału wraz z przesyłką.